Ramen - Brugs profiel - Damme

Damme

Deze woning ligt in een historisch beschermde dorpskern. Om het oorspronkelijk ambachtelijke schrijnwerk zo goed mogelijk te benaderen werden in samenspraak met het Agentschap voor Onroerend Erfgoed deze ramen vervangen met respect voor het verleden maar met de hedendaagse voordelen van modern schrijnwerk zoals hoogrendementsglas. 

Plan D'Artagnan is fier op de realisatie.